Strona główna
Kategoria B
Kwalifikacja wstępna C
Kwalifikacja wstępna D
Testy na prawo jazdy

Kwalifikacja wstępna D

Informacja!

Egzamin składa się z dwóch części.
Pierwsza część składa się z 20 pytań podstawowych, a ilość możliwych błędów to 4.
Druga część składa się z 10 pytań specjalistycznych, a ilość możliwych błędów to 5.

1. Czy zabronione jest holowanie pojazdu, z niesprawnymi hamulcami?
2. Jaki jest charakterystyczny symbol oznaczenia homologacyjnego wyposażenia pojazdów?
3. Czy do działania retardera hydrodynamicznego w samochodach ciężarowych, wykorzystywane jest zjawisko prądów wirowych?
4. Ile wypadków drogowych, ma miejsce ze względu na niewłaściwy stan techniczny pojazdu (wg danych statystycznych Policji)?
5. W którym miejscu następuje wtrysk płynu Adblue
6. Pole barwy niebieskiej na obrotomierzu oznacza
7. Jaki wpływ ma stosowanie pasów bezpieczeństwa na powstanie obrażeń ciężkich przy zderzeniach czołowych?
8. Kiedy silnik uzyskuje maksymalną moc?
9. W jakiej sytuacji kierujący powinien używać świateł mijania?
10. Kto prowadzi ewidencję czasu pracy kierowcy wykonującego przewozy na podstawie umowy zlecenia, a niezatrudnionego przez przewoźnika?
11. Kiedy następuje optymalne zużycie paliwa w samochodzie ciężarowym?
12. Czy trudna sytuacja np. w miejscu pracy, może mieć wpływ na sprawność i zachowanie się kierowcy?
13. Które z wymienionych działań należy podjąć w pierwszej kolejności, gdy w czasie jazdy zaświeci się na czerwono lampka kontrolna ciśnienia oleju silnikowego?
14. Czy można holować samochód ciężarowy z przyczepą?
15. Jaki odstęp należy zachować podczas wyprzedzania motocykla?
16. W jakiej pozycji powinien być ustawiony selektor podczas czynności dotyczącej wykonywania prac przy pojeździe (np. tankowanie paliwa)?
17. Z jaką maksymalną dopuszczalną prędkością możesz jechać, kierując samochodem ciężarowym o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t, na drodze za tym znakiem?
18. W jakiej kolejności należy sprawdzić czynności życiowe badając poszkodowanego?
19. Czy po zakończeniu jazdy na dłuższej trasie można bezpiecznie 'siąść za kółkiem’ własnego samochodu?
20. W jakiej odległości za pojazdem należy umieścić trójkąt ostrzegawczy w celu zabezpieczenia miejsca wypadku na autostradzie i drodze ekspresowej?
1. Jakiego zachowania wymagają przepisy ruchu drogowego od kierującego samochodem ciężarowym, który realizuje manewr wymijania?
2. Czy pracownik wykonujący przewozy na potrzeby własne firmy musi być zatrudniony u przedsiębiorcy w ramach stosunku pracy?
3. Kiedy kierujący samochodem ciężarowym, powinien sprawdzić stan ładunku?
4. O jakich elementach bezpieczeństwa musi pamiętać kierowca samochodu ciężarowego, który przewozi towary niebezpieczne.
5. Jaki parametr ma znaczenie podczas podjazdu samochodu ciężarowego pod górę?
6. W którym rodzaju przewozów zawsze wymagane jest zezwolenie?
7. Jaki jest najdłuższy okres udzielenia licencji wspólnotowej na wykonywanie transportu drogowego?
8. W jaki sposób powinien być rozłożony ładunek w pojeździe w prawidłowy sposób?
9. Czy kierowca wykonujący przewozy zarobkowe rzeczy musi być zatrudniony u przedsiębiorcy w ramach stosunku pracy?
10. Czy właściwe rozłożenie ładunku w pojeździe ma wpływ na eksploatację pojazdu?

Informacja! W tym miejscu odliczamy czas jaki upłynął od rozpoczęcia egzaminu. Po zakończeniu testu wyświetlone zostanie również podsumowanie.