Strona główna
Kategoria B
Kwalifikacja wstępna C
Kwalifikacja wstępna D
Testy na prawo jazdy

Kwalifikacja wstępna D

Informacja!

Egzamin składa się z dwóch części.
Pierwsza część składa się z 20 pytań podstawowych, a ilość możliwych błędów to 4.
Druga część składa się z 10 pytań specjalistycznych, a ilość możliwych błędów to 5.

1. Która osoba ma obowiązek korzystania z pasów bezpieczeństwa?
2. Który z czynników ma bezpośredni wpływ na długość drogi zatrzymania samochodu osobowego?
3. Co, zgodnie z przepisami ruchu drogowego, oznacza pojęcie „włączanie się do ruchu”?
4. Czy sytuacja w domu, w miejscu pracy ma wpływ na sprawność i zachowanie się kierowcy?
5. W jakiej kolejności należy sprawdzić czynności życiowe?
6. Kto składa wniosek o wydanie karty kierowcy?
7. Czy elektronicznie sterowany pneumatyczny układ hamulcowy zapobiega zawsze poślizgowi samochodu ciężarowego, naczepy lub przyczepy?
8. Czy obciążenie pojazdu ma wpływ na długość drogi hamowania?
9. Czy każdy ma obowiązek udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadku drogowym?
10. Jaki tachograf zaprezentowano na fotografii?
11. Ile wypadków powstaje corocznie z winy kierujących pojazdami w Polsce?
12. Które z wymienionych działań należy podjąć, gdy w czasie jazdy zaświeci się na czerwono lampka kontrolna układu hamulcowego?
13. Co jest ważne dla autobusu turystycznego?
14. Czy kierowca samochodu ciężarowego który wjechał za znak B1, może być zatrzymany i skontrolowany przez straż miejską?
15. Co zapisywane jest na karcie kierowcy?
16. Z jaką maksymalną dopuszczalną prędkością możesz jechać, kierując samochodem ciężarowym o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t, na drodze za tym znakiem?
17. Kiedy silnik uzyskuje maksymalną moc?
18. Czy jednym z zadań Straży Granicznej jest zapobieganie przywozowi na teren Polski materiałów niebezpiecznych bez ich odpowiedniego zabezpieczenia oraz spełnienia norm bezpieczeństwa?
19. Co jest celem konserwacji pojazdu?
20. Kiedy należy używac świateł mijania?
1. Jak nazywa się konwencja dotycząca pracy załóg kierowców wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe?
2. Jaki dokument może okazać kierowca na granicy polsko-rosyjskiej zamiast zezwolenia dwustronnego w przypadku wykonywania międzynarodowego transportu drogowego z Polski do Rosji?
3. W jaki sposób powinien być rozłożony ładunek w pojeździe w prawidłowy sposób?
4. Ile środków mocujących wymaganych jest przy mocowaniu ładunku ukośnie odciągami?
5. Kiedy należy skontrolować właściwe ustawienie lusterek w samochodzie ciężarowym?
6. Czy osoba która ukończyła kurs z zakresu uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowej i zdała pozytywnie egzamin, powinna znać zasady zatrudniania oraz czas pracy kierowców?
7. Czy podczas jazdy po łuku drogi siła odśrodkowa, może zagrażać bezpieczeństwu samochodu ciężarowego?
8. O jakich elementach bezpieczeństwa musi pamiętać kierowca samochodu ciężarowego, który przewozi towary niebezpieczne.
9. Czy kierowca wykonujący przewozy zarobkowe rzeczy musi być zatrudniony u przedsiębiorcy w ramach stosunku pracy?
10. Którą drogą oznaczoną takimi znakami może jechać kierujący samochodem ciężarowym o nacisku osi odpowiadającemu masie 10 t?

Informacja! W tym miejscu odliczamy czas jaki upłynął od rozpoczęcia egzaminu. Po zakończeniu testu wyświetlone zostanie również podsumowanie.