Strona główna
Kategoria B
Kwalifikacja wstępna C
Kwalifikacja wstępna D
Testy na prawo jazdy

Kwalifikacja wstępna C

Informacja!

Egzamin składa się z dwóch części.
Pierwsza część składa się z 20 pytań podstawowych, a ilość możliwych błędów to 4.
Druga część składa się z 10 pytań specjalistycznych, a ilość możliwych błędów to 5.

1. Pole barwy niebieskiej na obrotomierzu oznacza
2. Czy służby celne mogą kontrolować kierowców na terytorium danego kraju?
3. Kiedy jest minimalne zużycie paliwa?
4. W jakiej odległości za pojazdem należy umieścić trójkąt ostrzegawczy w celu zabezpieczenia miejsca wypadku na autostradzie i drodze ekspresowej?
5. Którą z tych czynności masz obowiązek wykonać podczas wyprzedzania samochodem osobowym we mgle poza obszarem zabudowanym?
6. Czy kierowca powinien kontynuować jazdę w przypadku, kiedy wie, że ma gorączkę?
7. Czy kierowca może zaparkować pojazd na pasie pomiędzy jezdniami?
8. Czy dozwolony jest przewóz małego dziecka na przednim fotelu autobusu, jeśli obok niego siadł opiekun?
9. Czy kierowca samochodu ciężarowego który wjechał za znak B1, może być zatrzymany i skontrolowany przez straż miejską?
10. Jak zdefiniowane jest w ustawie - Prawo o ruchu drogowym pojęcie „drogi”?
11. Które z niżej wymienionych wypadków drogowych zdarzają się w Polsce najczęściej?
12. Czy kierowca samochodu ciężarowego powinien stosować zasadę ograniczonego zaufania do innych uczestników ruchu?
13. Na czym polega korzystanie z obrotomierza?
14. Która z tych wartości, określających zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza oznacza, że kierowanie pojazdem samochodowym jest zabronione?
15. Jak często kierowca wykonujący przewóz drogowy podlega badaniom psychologicznym?
16. W jakim miejscu na drodze należy zatrzymać samochód ciężarowy do kontroli drogowej?
17. W jakich godzinach występuje największe nasilenie wypadków drogowych w Polsce?
18. Co powinien zrobi kierujący autobusem turystycznym widząc ten znak?
19. W jakiej sytuacji dozwolone jest używanie tylnych świateł przeciwmgłowych?
20. Czy dozwolone jest oddalanie się od pojazdu, gdy jego silnik jest w ruchu?
1. Jaki dokument może okazać kierowca na granicy polsko-rosyjskiej zamiast zezwolenia dwustronnego w przypadku wykonywania międzynarodowego transportu drogowego z Polski do Rosji?
2. Czy jednym z warunków niezbędnych do założenia przedsiębiorstwa transportowego jest konieczność założenia spółki akcyjnej?
3. Czym jest płyn adblue?
4. Jakiego zachowania wymagają przepisy ruchu drogowego od kierującego samochodem ciężarowym, który realizuje manewr wymijania?
5. Ile maksymalnie może wynosić długość zespołu pojazdów złożonego z pojazdu silnikowego i przyczepy?
6. Czego powinien spodziewać się kierujący pojazdem samochodowym widząc ten znak?
7. Który z elementów jazdy kierowca samochodu ciężarowego musi brać pod uwagę, podczas jazdy w korku
8. Czy przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu, ma wpływ na długość drogi hamowania?
9. Jakie powinny być wskazania obrotomierza w czasie jazdy samochodem ciężarowym?
10. Jak nazywa się konwencja dotycząca pracy załóg kierowców wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe?

Informacja! W tym miejscu odliczamy czas jaki upłynął od rozpoczęcia egzaminu. Po zakończeniu testu wyświetlone zostanie również podsumowanie.