Strona główna
Kategoria B
Kwalifikacja wstępna C
Kwalifikacja wstępna D
Testy na prawo jazdy

Kwalifikacja wstępna C

Informacja!

Egzamin składa się z dwóch części.
Pierwsza część składa się z 20 pytań podstawowych, a ilość możliwych błędów to 4.
Druga część składa się z 10 pytań specjalistycznych, a ilość możliwych błędów to 5.

1. Do czego jest zobowiązany kierowca jeżeli uczestniczył w wypadku w którym jest zabity lub ranny?
2. Czy po zakończeniu jazdy na dłuższej trasie można bezpiecznie 'siąść za kółkiem’ własnego samochodu?
3. Co oznacza pojęcie „fadingu”?
4. Kiedy stężenie alkoholu we krwi jest największe?
5. Czy jednym z zadań Straży Granicznej jest zapobieganie przywozowi na teren Polski materiałów niebezpiecznych bez ich odpowiedniego zabezpieczenia oraz spełnienia norm bezpieczeństwa?
6. Kiedy należy przeprowadzać okresowe badanie techniczne pojazdu samochodowego?
7. Czy w określonych sytuacjach możemy uznać za nadmierną prędkość w przedziale 15 – 20 km/h?
8. Przy jakiej zawartości alkoholu we krwi występują zaburzenia sprawności ruchowej, nadmierna pobudliwość i gadatliwość, a także błędna ocena własnych możliwości?
9. Czy podczas przejazdu w ramach transportu kombinowanego kierowca może przerwać 11-godzinny odpoczynek dzienny?
10. Czy konfiguracja drogi (liczne łuki, wzniesienia) ma wpływ na zużycie paliwa?
11. Jaki odstęp należy zachować podczas wyprzedzania motocykla?
12. Z jaką maksymalną prędkością, może poruszać się kierujący samochodem ciężarowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t bez przyczepy na drodze dwukierunkowej dwupasowej poza obszarem zabudowanym?
13. Czy ćwiczenia fizyczne podczas przerwy w prowadzeniu pojazdu mają wpływ na poprawę percepcję kierowcy?
14. Jakie dane identyfikuje karta kierowcy?
15. Na czym polega korzystanie z obrotomierza?
16. Czy hydrauliczna platforma załadunkowa o udźwigu do 1 t zamontowana na samochodzie ciężarowym może być opuszczona podczas jazdy?
17. Czy do działania retardera hydrodynamicznego jest wykorzystywane zjawisko prądów wirowych?
18. Czy wszystkie leki przeciwhistaminowe są zabronione dla kierowców samochodów ciężarowych?
19. Z czym może być między innymi związane nadmierne zużycie paliwa ?
20. Czy można holować samochód ciężarowy z przyczepą?
1. Kiedy kierujący samochodem ciężarowym, powinien sprawdzić stan ładunku?
2. Czy zatrzymanie pojazdu samochodowego na moście jest dozwolone?
3. Co to jest elastyczność silnika?
4. Kiedy należy skontrolować właściwe ustawienie lusterek w samochodzie ciężarowym?
5. Czy przedsiębiorca prowadzący spółkę prawa cywilnego odpowiada za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem?
6. Ile wyniesie droga hamowania samochodu ciężarowego o masie całkowitej 24 t jadącego z prędkością równą 80 km/h na równej i wilgotnej jezdni?
7. Jakie wymagania musi spełniać przedsiębiorca świadczący usługi spedycyjne?
8. Czy jednym z warunków niezbędnych do założenia przedsiębiorstwa transportowego jest konieczność założenia spółki akcyjnej?
9. Czy czasem kierowcy jest czas poświęcony na utrzymanie pojazdu w czystości.
10. Czy obowiązujące w Polsce przepisy, pozwalają Policji zatrzymać prawo jazdy kierowcy samochodu ciężarowego, który jest sprawcą zdarzenia drogowego?

Informacja! W tym miejscu odliczamy czas jaki upłynął od rozpoczęcia egzaminu. Po zakończeniu testu wyświetlone zostanie również podsumowanie.