Strona główna
Kategoria B
Kwalifikacja wstępna C
Kwalifikacja wstępna D
Testy na prawo jazdy

Kwalifikacja wstępna C

Informacja!

Egzamin składa się z dwóch części.
Pierwsza część składa się z 20 pytań podstawowych, a ilość możliwych błędów to 4.
Druga część składa się z 10 pytań specjalistycznych, a ilość możliwych błędów to 5.

1. Czy kierujący autobusem może korzystać z szerokiego i utwardzonego pobocza, gdy jedzie dość wolno?
2. Jadąc zimą spotykasz na poboczu sinego, półprzytomnego, wyziębionego człowieka. Jak należy mu pomóc?
3. Czy po zakończeniu jazdy na dłuższej trasie można bezpiecznie 'siąść za kółkiem’ własnego samochodu?
4. Z jakich parkingów powinien korzystać kierowca przewożąc cenny ładunek?
5. Jedziesz z prędkością 90 km/h. Jaka pozycja początkowa zapewni Ci optymalny tor jazdy po zakręcie?
6. Który z dokumentów masz obowiązek posiadać przy sobie kierując pojazdem samochodowym zarejestrowanym za granicą, którego nie jesteś właścicielem?
7. Czy mimo Strefy Schengen, obowiązują nadal limity przewozu towarów akcyzowych (np. alkoholu)?
8. Czy elektronicznie sterowany pneumatyczny układ hamulcowy zapobiega zawsze poślizgowi samochodu ciężarowego, naczepy lub przyczepy?
9. Kto odpowiada podczas wykonywania transportu drogowego rzeczy za prawidłowe ustawienie przełączników grup czasowych (selektorów wyboru aktywności kierowcy) tachografu analogowego?
10. Kiedy należy przeprowadzać okresowe badanie techniczne pojazdu samochodowego?
11. Jaka jest dopuszczalna minimalna głębokość bieżnika w oponie niewyposażonej we wskaźnik granicznego jej zużycia?
12. Z jaką prędkością masz obowiązek jechać na autostradzie?
13. Czym charakteryzują się światła mijania pojazdów w Europie?
14. O czym może świadczyć spadek ciśnienia powietrza w pneumatycznym układzie hamulcowym?
15. Kiedy używać świateł mijania?
16. W jakiej sytuacji kierujący powinien używać świateł mijania?
17. Co zapisywane jest na karcie kierowcy?
18. Jaka jest siła nacisku na dźwignię hamulca zasadniczego dla uzyskania takiej samej siły hamowania na kołach
19. W której sytuacji zapięty pas bezpieczeństwa nie będzie działał właściwie?
20. Czy trudna sytuacja w domu, może mieć wpływ na sprawność i zachowanie się kierowcy?
1. Ile środków mocujących wymaganych jest przy mocowaniu ładunku ukośnie odciągami?
2. W jaki sposób powinien być rozłożony ładunek w pojeździe w prawidłowy sposób?
3. Czy zatrzymanie pojazdu samochodowego na moście jest dozwolone?
4. Czego może spodziewać się kierujący samochodem ciężarowym, przewożąc ładunek o znacznej masie, zbliżając się do miejsca oznaczonego tymi znakami?
5. Czy obowiązujące w Polsce przepisy, pozwalają Policji zatrzymać prawo jazdy kierowcy samochodu ciężarowego, który jest sprawcą zdarzenia drogowego?
6. Jak nazywa się konwencja dotycząca pracy załóg kierowców wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe?
7. Co jest podstawowym dokumentem uprawniającym do wykonywania międzynarodowego transportu drogowego rzeczy?
8. Czy przedsiębiorca prowadzący spółkę prawa cywilnego odpowiada za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem?
9. Czy jednym z warunków niezbędnych do założenia przedsiębiorstwa transportowego jest konieczność założenia spółki akcyjnej?
10. Kierowca samochodu ciężarowego powinien wiedzieć, że tarcza hamulcowa :

Informacja! W tym miejscu odliczamy czas jaki upłynął od rozpoczęcia egzaminu. Po zakończeniu testu wyświetlone zostanie również podsumowanie.